lørdag 6. juli 2013

Nytt fra Absurdistan

Når man bor i et land der man ikke forstår språket, får man ikke med seg så mye av det som skjer i samfunnet rundt. Akkurat som hjemme har vi heller ikke her fjernsyn, så vi ser heller ikke bilder som vi eventuelt kunne ha tolket i en retning.

Da er det veldig greit at det finnes rumenske aviser på tysk. Hver fredag kommer «Hermannstädter Zeitung», den kjøper vi i Schiller-bokhandelen, og «Allgemeine Deutsche Zeitung» kjøper vi når det faller seg sånn, den kommer daglig. Hver av dem har bare 8 sider og er ikke akkurat noen journalistiske mesterverk, ofte har artiklene mer form av møtereferat, men man får i hvert fall med litt nytt av både lokal og nasjonal karakter.

Mang en melding har ført til hoderysting, sukk og hårutrivelse. Her er et ikke tilfeldig utvalg.
 • En skog er blitt borte: I området rundt Timisoara vest i Romania er 60 hektar skog, altså over en halv kvadratkilometer, blitt borte. Skogen, som ble gitt tilbake til de private eierne etter kommunismens fall, ble forvaltet av lokale forstmyndigheter. I 2010 og 2011 ble skogen totalt plyndret av en skogmafia. Eiernes forsøk på å anmelde den illegale hogsten, strandet gang på gang. Selv om det fantes nok av indisier på hvem som sto bak, og både skogvoktere og lokalpoliti hadde sett dette, ble det ikke igangsatt nærmere etterforskning. Et lokalt firma hadde tømmer til en verdi av 600 000 lei, det er rundt en million kroner, som de ikke kunne gjøre rede for, bilene deres var blitt sett i området og deres arbeidere var blitt tatt på fersken flere ganger. Likevel ble saken ansett som «straffbar handling med ukjent gjerningsperson», og selv om myndigheter på flere nivå har sett hvilken skade som er gjort, har ingen funnet det nødvendig å straffeforfølge saken.
 • Syke lønninger: Lønnen til ansatte i en del statsbedrifter har nådd absurde høyder, og statsminister Victor Ponta har sagt fy. Men han har ikke fått med koalisjonspartneren i regjeringen på å skattlegge disse høye lønnene. Medlemmer av et kontrollutvalg for finans- og forsikringsbransjen har månedslønner mellom 62 000 og 188 000 lei, det er mellom 111 000 og 337 000 kroner! Og det i et land hvor prisene er en firedel av de norske, og regjeringsmedlemmene tjener 1/10 av disse. Men altså, det ble ingen ekstraskatt på disse rikingene.
 • Frekkhetens nådegave: Tidligere statsminister Adrian Nӑstase var dømt til to års fengsel, blant mye annet for å ha lurt det statlige byggetilsynet. Han skulle også betale dem 760 000 Euro. Det skjedde først 7 måneder etter domfellelsen, da tilsynet truet med å ta hans eiendom. Nå går han rettens vei for å få medhold i at byggetilsynet har skadet hans image, fordi de visstnok først ikke ville ha pengene.
 • Vektige grunner: Arbeidsgiverforeningen i turismebransjen prøver å presse regjeringen til å forlenge skoleferien. Barna har allerede fri i nesten 3 måneder, en lang tid som kan være strevsom å organisere både med tanke på tilsyn og aktiviteter. Turismefolkene mener barnefamilier bør få anledning til å «nyte godt av de rimelige ferietilbudene ved Svartehavet» mellom 1. og 15. juni. Tidligere i år fikk samme organisasjon overbevist regjeringen om at alle offentlig ansatte måtte ta fri mellom 1. mai og den ortodokse påsken, det var 2 eller 3 arbeidsdager, sånn at flere ville benytte anledningen til å reise bort. Anmerkning: På få ukers varsel fikk folk beskjed om tvangsferien sin – og at de måtte jobbe inn igjen fridagene på flere lørdager. Det gjaldt blant annet for offentlige barnehager – som jobbet flere lørdager uten en eneste unge. Det er også en kjent sak at den rumenske svartehavskysten er tatt av plakaten hos store tyske reiseoperatører, fordi både kvalitet og markedsføring er for dårlig.
 • Natur? Nei takk! Det lille Romania har av kyst ved Svartehavet, er snart komplett gjenbygd. Ministeren for vann, skog og fiskeri sa i april at regjeringen forbereder en lov som tillater kommersiell aktivitet i vernede områder. Dette kom etter at ordførere i kommuner i Donau-deltaet hadde klaget over at naturvernområdene bare gir dem utgifter, som søppeltømming etter turistene, men altså ingen inntekter. Men snart er det slutt på urettferdigheten, når alt er lagt under asfalt og betong og konsumtemplene kan bygges fritt. Hva skal vi med vakre strender og naturområder når vi ikke tjener noe på dem?
 • Dyr motorvei: Et amerikansk firma, Bechtel, fikk i 2003 oppdraget med å bygge 415 km motorvei gjennom Transylvania. I mai opplyste ministeren for transport og infrastruktur at kontrakten var sagt opp. Av totalprisen på 2,2 milliarder Euro hadde firmaet fått utbetalt 1,4 milliarder. For denne summen hadde de klart å bygge hele 52 kilometer. For å komme ut av kontrakten, betalte staten ytterligere 87,5 millioner Euro!
 • Dårlig motorvei: En annen veistrekning, fra Arad til Timisoara i Vest-Romania, ble åpnet for 1 ½ år siden, nesten 2 år etter planen. De 32 kilometerne kostet 135 millioner Euro, det var rundt 27 millioner mer enn budsjettert. Verken ved åpningen eller i dag kan veien regnes som ferdigstilt. Halvannet år etter åpningen må veien allerede re-asfalteres. I tillegg ble det ikke lagt vannrør til de offentlige toalettene på strekningen under byggingen, det mangler autovern og en del skilt, broer og overganger er ikke ferdige. Godt håndtverk.
 • Fornybar uforutsigbarhet: Den 4. juni gjorde regjeringen en lovendring pr. hastevedtak, der tilskuddene til fornybare energitiltak skulle reduseres drastisk. I 2008 hadde de innført grønne sertifikater, som ga en viss pris for fornybar-tiltak, og mange firma har investert stort, særlig i solcelleanlegg, og naturligvis regnet med inntjening i henhold til de gjeldende satsene. Etter klager fra bedrifter og vanlige folk over at strømmen ble for dyr, gjorde man kjapt en lovendring. Investorene fikk 3 uker på å områ seg – den nye loven trådte i kraft 1. juli!
 • Gode nok likevel: Det statlige godstogselskapet skal privatiseres, og salg inkludert drift ble lyst ut på anbud. Tre firma leverte tilbudene sine, men alle hadde levert mangelfulle tilbud og ingen av dem var kvalifisert. Departementet ville så lyse ut en gang til. Dette var den 17. mai. Åtte dager senere, den 25. mai, var de likevel gode nok – man endret kriteriene, blant annet mht. omsetningskravet, som ble satt ned fra 100 millioner til 20 millioner Euro i året. Her har tydeligvis noen snakket sammen.
 • Busspengene som forsvant: Skoleelever som må reise med buss til skolen, får til vanlig dekket reisekostnadene av utdanningsdepartementet. I Timisoara-området gjelder det for omtrent 5000 elever. Men helt siden oktober i fjor har pengene uteblitt, og nå har en del elever sluttet å gå på skolen. Hele 2,5 millioner Lei er utestående – men ministeren sier han er ukjent med saken. Lurer på hvor de har tatt veien?
 • Religion og landbrukspolitikk: Den ortodokse kirken står sterkt i Romania. Mange mennesker uttrykker respekt og fromhet blant annet med å gjøre korsets tegn hver gang de går forbi en kirke. En journalist beretter om en taxisjåfør han kjørte med som også gjorde dette, i bilen, mens han samtidig snakket i mobilen som han holdt med den andre hånden... Samme journalist skriver at mange ungdommer kunne tenke seg å velge bort religionsfaget, hvilket de har rett til, men da en av dem sa det til religionslæreren sin, truet hun med å be til Gud om at han ville stryke på Examen Artium... Og presteskapet står sterkt og blir konsulert om mangt. Blant annet om landbrukspolitikk. Landbruksdepartementet har undertegnet en avtale med den ortodokse kirken om at prestene på landsbygda skal preke om bruken av moderne traktorer og om mulighetene for tilskudd fra den rumenske staten og fra EU. Greit å få det fra høyeste hold.
 • Prominente fengselsfugler: I løpet av de siste årene er en rekke prominente personer dømt til
  fengselsstraffer, fra ett til sju år, for korrupsjon, utpressing, utnyttelse av stilling eller embete med forbrytersk hensikt. På listen over de 28 som har fått mest medieoppmerksomhet, er en eks-statsminister, eks-senator, eks-TV-kanal-eier, eks- høyesterettsdommer, flere eks-ministere og diverse rike forretningsmenn. Det er jo bra at de blir dømt – men noen blir opphøyet til nasjonale ikoner eller martyrer. Særlig den ene, Gigi Becali, en ekstremt nasjonalistisk og rasistisk fyr som har vært partileder, medlem av parlamentet og av Europaparlamentet, og er eier av fotball-laget FC Steaua Bucureşti, får enorm oppmerksomhet. Han er dømt for urettmessig tomtehandel med Forsvaret som senere ga ham enorme gevinster, bestikkelse av fotball-lag og en lang rekke andre lovbrudd av økonomisk art. Han er tydeligvis en medieklovn som har klart å få manges sympati. Mange er bekymret over at ingen er kompetente til å forvalte formuen hans når han er i fengsel – uten å nevne at formuen er skaffet til veie på illegalt vis. Til og med statsminister Victor Ponta har uttalt i media at han er lei for at Becali er fengslet. «Han soner for oss alle», har statsministeren sagt. Det sier vel det meste...
 • Vrakpant for de utvalgte: Her til lands blir det, hvis vi forstår systemet rett, gitt ut et antall vrakpant-erstatninger pr. år, via administrasjonen for et miljøfond. I et område var 3 bilopphoggere kvalifisert, og de skulle få en kvote på 200 på deling. Folk sto i kø hos de tre, men på to av stedene dukket det ikke opp noen kvote-vouchere. En av bilopphoggerne kontaktet media, som undersøkte saken. Forklaringen fra miljøfondet var at «det var enklere å gi alle til én». De to forbigåtte er sikre på at «vinneren» reiste til Bucuresti for å sikre seg hele potten, uvisst med hvilke kort i ermet.
 • Uvelgbar: Constantin Ostaficiuc, som var noe tilsvarende fylkesordfører i Timisoara-området, er fradømt retten til å stille til valg eller inneha noen offentlig stilling i 3 år. Hvordan har han gjort seg fortjent til dette? Jo, hør her: Han ga på vegne av kretsen («fylket») lukrative oppdrag, blant annet med det regionale kunstmuseet, til et firma hvor hans kone, datter og svigersønn var hovedaksjonærer og hvor kona var daglig leder. Firmaet fikk leie 816 m2 i næringsparken til sterkt redusert pris, med 49 års avtalevarighet. Senere ble kontrakten utvidet, av krets-ordføreren, til også å omfatte gratis renovasjon, vedlikehold av tilførselsveiene og grøntområdene, strøm og parkering, samt gratis reklame og fritak fra det vanlige gebyret på 4,20 Euro pr. m2. Mon tro om vår fylkesordfører hadde sluppet unna med «uvelgbarhet» etter et sånt register???
 • Bedre karakter: På en videregående skole i Bucuresti er skoleledelsen avsatt, og rektor sitter i varetekt, foreløpig i 4 uker. Grunnen er at det ble kjent at en del lærere satt på skolen og skrev svar på artiumsoppgaver i «Rumensk språk og litteratur» etter at oppgavene var blitt kjent, og at disse svarene så ble solgt til de høystbydende elevene. Noen av pengene ble bl.a. funnet i lærerinne-BH-er. Avhør av elever har avslørt at lærerne også gjennom skoleåret har krevd betydelige smøresummer av dem, ikke bare til eksamen.
 Etterord: Dette ble mye gruff. Jeg lover at neste blogginnlegg skal handle om noe hyggelig!
___________________________________________________________________________________________________________

2 kommentarer:

 1. Gud, så matt man blir. Noen folk burde virkelig ta seg sammen.

  Oversett det til tysk/engelsk og send det til avisa, det hadde vært gøy!

  SvarSlett
 2. Ich habe gerade alles über den Google-Übersetzer gelesen. Vermutlich ein mindestens ebenso hübsches Erlebnis wie euer deutsches Lokalblättchen im Telegrammstil :)
  Danke für euren Reisebrief. Wir haben uns mega gefreut von euch zu hören! :*** nach Sibiu!
  VioSontje&René

  SvarSlett

Gi gjerne lyd - jeg setter pris på hilsener og kommentarer!